Garantie


Algemeen

Elk artikel van ruitersportimport voldoet aan de hoogste eisen van kwaliteit en degelijkheid. Mocht er onverhoopt bij normaal gebruik het artikel gebreken vertonen, dan wordt deze door ruitersportimport hersteld. Hierbij kan sprake zijn van vervanging of reparatie. De garantie omvat fabrieks- of materiaalfouten. Uiteraard valt normale slijtage niet onder de garantiebepaling. Tevens kennen producten verschil in levensduur en kwaliteit.

.
Garantie voorwaarden

   -  Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de consument;
   -  Indien een klacht gegrond is, dan wordt het artikel gerepareerd of vervangen of (gedeeltelijk) gecrediteerd;
   -  Een artikel, welke voor garantie beoordeling teruggestuurd wordt moet schoon en droog zijn.
   -  Onder andere vochtige/vieze dekens, laarzen, behaarde scheerapparaten, etc. worden niet in behandeling genomen.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie bij:
   -  Beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
   -  Ondeskundig gebruik of nalatig onderhoud;
   -  Normale slijtage, producten van rubber en zolen;
   -  Beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
   -  Schade die aangebracht is door natuur, mens of dier vallen niet onder de garantie (zoals bv. deken bijten).

.
Garantie termijn

Ruitersportimport geeft minimaal 6 maanden garantie op de door ons geleverde artikelen. Na deze 6 maanden is er een mogelijkheid voor meer garantie. Oplopende tot 2 jaar. Echter vragen wij je dan aan te tonen dat het product ook daadwerkelijk een fabrieks- of matriaalfout bevat. De factuurdatum geldt als ingangsdatum voor de garantie. Voor sommige artikelen geldt een langer garantietermijn

.

Garantie buiten Nederland

Producten die voor garantie in aanmerking komen maar in het buitenland in gebruik zijn kunnen in overleg geretourneerd worden. Zowel de kosten voor toezending naar ruitersportimport als de retour zending naar de klant zijn echter voor rekening van de eigenaar van het artikel.

.
Waterdichtheid Paardendekens

Voor elke outdoordeken geldt dat u er rekening mee moet houden dat er water in de deken kan binnendringen langs de randen en stiksels. Ook is het mogelijk dat er bij hevige regenval een aanzienlijke hoeveelheid water langs de nek van het paard de deken binnendringt. Het zogenaamde inregenen.

Dekens met een matig ademend vermogen kunnen op dagen met een hoge luchtvochtigheid aan de binnenzijde klam worden, waardoor het lijkt dat de deken niet waterdicht is. Maar de deken kan dan de overtollige warmte niet snel genoeg afvoeren, waardoor er condensvorming aan de binnenzijde van de deken ontstaat. In bepaalde omstandigheden kan de binnenvoering van een deken, nadat deze van het paard verwijderd is, klam of zelfs nat worden. De deken heeft dan overtollig vocht opgenomen, wat normaal gesproken verdampt door de warmte van het paard. Omdat de deken op dat moment van het paard verwijderd wordt, wordt het verdampingsproces gestopt. De damp wordt dan weer vocht, waardoor de binnenvoering klam of nat wordt. Witte vlekken op de binnenvoering zijn een overduidelijk signaal dat de deken te warm is. Je paard heeft dan gezweet onder zijn deken. Dekens die te vaak en te warm gewassen worden verliezen hun waterafstotende en ademende eigenschappen, bovendien krimpen ze en kunnen de naden makkelijker loslaten.